Z Kuşağı Rahatlığı Tercih Ediyor: Akademisyen Dr. Ayşe Betül Tanrıverdi

Akademisyen Sosyolog Dr. Ayşe Betül Tanrıverdi, Z kuşağının rahatlığı tercih ettiğini ve herhangi bir zorluk yaşadıklarında bunun üstesinden gelmekte güçlük yaşadıklarını söyledi.

Genç kuşak ile yaşlı kuşak arasındaki tüketim alışkanlıkları, kültürel değerler ve yaşam tarzlarındaki farklılıklar, toplumda gerilimlere yol açabiliyor. Toplumda kuşaklar arasındaki çatışmalar, özellikle tüketim alışkanlıklarında belirginleşiyor. Kuşak çatışmalarına ilişkin çalışmaları bulunan Akademisyen Sosyolog Dr. Ayşe Betül Tanrıverdi, farklı yaş gruplarının tüketim tercihlerinde önemli farklılıklar olduğunu belirterek, yaşlı ve genç nesil arasındaki çatışmaların her dönem görülmekte olduğunu ve bunun yaygınlaştığını ifade etti. 2022-2023 yılları arasında yaptıkları çalışmaların 2023 yılının ortalarında yayımlandığını söyleyen Tanrıverdi, “Bu çalışmayı biz 2022-2023 yıllarında yaptık. 2023 yılının ortalarında ise yayımladık. Şu an bu çalışmaya katılan kişiler, kuşaklar kapsamında tekrar değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Farklı algılar kuşaklar arasında çatışmalara neden olabilir”

Tanrıverdi, toplumdaki değişmelerin her kuşak tarafından farklı algılanabildiğini belirterek, “Sade yaşam tarzı ve minimalizmin kuşaklar arasındaki farkını araştırdık. Tüketim kimi zaman aşırı ve gösteriş içeren imajlardan meydana gelebilmektedir. Tüketim temel ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde günümüz toplumlarında bir statü göstergesidir. Toplumsal onay, mutlu olma ve kendini gerçekleştirme öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmayı biz 2022-2023 yıllarında yaptık. 2023 yılının ortalarında ise yayımladık. Şu an bu çalışmaya katılan kişiler, kuşaklar kapsamında tekrar değerlendirilebilir. 50 yaş üstüne X kuşağı, 30-49 yaş grubuna Y kuşağı, 2024 yılı itibarıyla 19-29 yaş grubuna ise Z kuşağı ifadesini verebiliriz. Y kuşağının çocukları da alfa kuşağı olacaktır. Alfa kuşağından sonra beta ve gama kuşakları gelecektir. Gönüllü sade yaşam tarzı, gösterişe dayalı olmayan bir tüketim, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından önem arz etmekte. Kuşakların yaşamış oldukları ekonomik zorluklar, içinden geçtikleri kültürel ve politik süreçler kuşakların tüketici davranışlarına etki etmektedir. Toplumdaki değişmeler her kuşak tarafından farklı algılanabilmektedir. Bu farklı algılar, kuşaklar arasında çatışmalara neden olabilir” dedi.

“Z kuşağı rahatlığı tercih ediyor”

Z kuşağının bir zorlukla karşılaştığında üstesinden gelmekte güçlük yaşadığını söyleyen Tanrıverdi, “İnsanların ve kuşakların tüketim alışkanlıkları her dönem farklıdır. Tüketim alışkanlıkları onların yaşam tarzını önemli bir şekilde etkileyerek toplumsal uyum kapsamında önem arz etmektedir. Toplumdaki kuşak çatışması her dönem görülmekle beraber özellikle yaşlı ve genç nesil arasında daha sıklıkla meydana gelmektedir. Günümüz X kuşağı geçmişte yaşadığı zorluklardan dolayı alışveriş yaparken ürünün kendisi için gerçekten gerekli olup olmadığını düşünerek satın alma davranışını belirlemektedir. Z kuşağının ise tam tersi bir tüketim alışkanlığı geliştirdiği görülmekte. Özellikle Z kuşağı açısından rahatlık tercih edilen bir durumdur. Z kuşağının alışveriş yaparken sade ürünlerden ziyade daha çok gösterişli ürünler tercih etme eyleminde olduğunu fark ettik. Herhangi bir zorluk yaşadıklarında bunun üstesinden gelmekte güçlük yaşayacaklardır. Ekonomik politikalarda sosyal ve çevresel öncelik yerine ekonomik önceliğe yer verilmesi, kuşaklar açısından risk unsuru oluşturabilmektedir. Elimizde bulunan kıt kaynakların sınırlı bir şekilde tüketilmesi, özellikle çevresel bir sorunun meydana gelmesini engellemede önem arz etmektedir” diye konuştu. – SİVAS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x